סדר יום ישיבת ועד מס' 3 בתאריך 29.1.19

מזכירות • 28/1/2019 כניסות

1. מסמך הבנות - מגרש כדורסל
2. הסכם גננים חדש
3. ביטוח דירקטורים
4. הפעלת מגרש הכדוררגל
5. בית לותיקים

6. בטיחות -

א. דמויות קרטון להגברת בטיחות התלמידים
ב. חשיפת צמחייה בצמתים - לאחר סיור בשטח
7. שוטף: ניקוז, טיפול בתעלות העמוקות, הרחבות, הסכמים כללים והנגשה