איסור הדלקת מדורות

מזכירות • 7/5/2020 כניסות

שימו לב

איסור הדלקת מדורות בשטחים הציבוריים ובמרחב הפרטי

7/5/2020-13/5/2020

summday_9661895933