נושאים לסדר יום לישיבת ועד בתאריך 5/7

מזכירות • 25/6/2020 כניסות

נושאים לסדר יום, ישיבת ועד שתערך ב 5/7

1. פרוייקט פיתוח תשתיות- משה רוט יציג
2. עדכון ותובנות מישיבת מועצה עם יו"ר ישובים
3. עדכון ישיבת אשכול מזרחי מס 1 בנושא יכון
4. סטטוס קירוי מגרש כדורסל
5. החלפת תימרור ושיפורי בטיחות
6. דיון על מתווה תוכנית אב לשבילי אופניים, בדגש על חיבור למושב
7. סקירה בנושא ביטחון בעקבות פגישה שהתקיימה עם יהודה בן עזרא (קב"ט המועצה) ונציגים מחברת האבטחה
7. עדכונים שוטפים