תכנית פינוי פחים יום כיפור

מזכירות • 17/9/2020 כניסות

פח חום - יום רביעי ושישי
פח ירוק - יום חמישי

פח כתום - יום ראשון