גזם גרוס

מזכירות • 4/6/2018 כניסות

תושבים יקרים

מי שמעוניין בגזם גרוס מוזמן לפנות למזכירות הועד המקומי

04-6258856 או במייל חוזר