להשכרה

אגודה חקלאית גן יאשיה • 23/4/2018 כניסות

להשכרה

האגודה מעוניינת להשכיר את

המבנה אשר שמש כמרפאה

עד לאחרונה.

שכירות ארוכת טווח לצרכים משרדים וכו'

לקבלת פרטים נוספים

נא לפנות למזכיר האגודה

(לדוידי 054-2444059)