ברליץ מגיע לעמק - קורס אנגלית בכפר הרואה

ארכיון • כניסות

בעלון המצורף יש פרטים לגבי קורסי אנגלית ברמות שונות , הקורסים יתקיימו  בכפר הרואה ,החל ממחר  28.11.2016 
ברליץ מגיע לעמק - קורסי אנגלית ברמות שונות