מצורף פרוטוקול מישיבת ועד מקומי 42

פרוטוקולים מישיבות ועד מקומי גן יאשיה • 6/12/2016 כניסות

קבצים מצורפים:

protocol 42