פרוטוקול ישיבת ועד 21 מתאריך 21.3

פרוטוקולים מישיבות ועד מקומי גן יאשיה • כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול מס 21 מתאריך 21.3

מצ"ב פרוטוקול