מכרז ליו"ר ועדת צח"י

ארכיון • כניסות

קבצים מצורפים:

מכרז לאיוש יור ועדת צחי

מצורף מכרז לאיוש יו"ר לועדת צח"י, לפרטים נוספים ניתן למזכירות הועד המקומי, כמפורט בגוף המכרז.