מכרז ליו"ר ועדת צח"י

ארכיון • 23/2/2017 כניסות

קבצים מצורפים:

מכרז לאיוש יור ועדת צחי

מצורף מכרז לאיוש יו"ר לועדת צח"י, לפרטים נוספים ניתן למזכירות הועד המקומי, כמפורט בגוף המכרז.