פינוי גזם

מזכירות • 1/5/2018 כניסות

פינוי הגזם הקרוב יהיה ביום ראשון

6/5

את הגזם יש להוציא החל מיום חמישי בלבד

אין להניח גזם בתעלות