הודעות לתושבים 3.5

הודעות מועצה אזורית עמק חפר • 4/5/2020 כניסות

קבצים מצורפים:

הנחיות לנוסעים בהסעות תלמידים

קול קורא יצירה בימי הקורונה

שימוש נכון במסכות - דף הסבר

שלום לכולם

להלן הודעות ועדכונים לתושבים, רובם קשורים עדיין להשלכות הנובעות מהתפשטות נגיף הקורונה, וחלקם לשגרה:

עדכוני המועצה
כל העדכונים, באתר המועצה האזורית עמק חפר בקישור הבא: https://www.hefer.org.il/page_64294

הנחיות לתלמידים הנוסעים בהסעות לבתי הספר
מצורף חוזר בנושא. נא הביאו את תוכן הפרסום לידיעת התלמידים.
שימו לב ©: יש לצייד כל ילד באישור הורים.

המלצות לשימוש נכון במסכות
מצורף חוזר של מחלקת הבריאות במועצה בנושא זה.

יצירה בימי קורונה - קול קורא לתערוכה וירטואלית
מצורף מכתב בנושא מתנועת המושבים. שימו לב ©מועד ההגשה 5.5.2020.

עדכון יומי לעסקים בעמק חפר
להלן הודעות משרדי הממשלה, המועצה וכלכלית עמק חפר בקשר של עסקים והתמודדות עם הקורונה.
http://calcalit.activetrail.biz/asakimcovid19030520