הודעה על אי חיוב בגין שירותי המרכז הקהילתי

מרכז קהילתי עמק חפר • 17/3/2020 כניסות

קבצים מצורפים:

הודעה למשתתפי פעילות ושירותי מרכז קהילתי אודות עצירת תשלומים

מצ"ב מכתב מהמרכז הקיהלתי