פרוטוקול ישיבת ועד מס 8 מתאריך 1.12.2019

פרוטוקולים מישיבות ועד מקומי גן יאשיה • כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול מס 8 תקציב מאושר 1122020

מצורף פרוטוקול מאושר