פרוטוקול ישיבת ועד מס 20 מתאריך 25.2.21

פרוטוקולים מישיבות ועד מקומי גן יאשיה • כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול ישיבת ועד מס 20 מתאריך 25.2

מצורף פרוטוקול