סדר יום לישיבת ועד מס 20 בתאריך 25.2

מזכירות • 22/2/2021 כניסות

סדר יום מוצע:

1. אישור תוספת במפרים והחלפת תמרור

2. עדכון תחבורה גמישה

3. עדכון פגישה של יו"ר הועד עם ראשת המועצה

4. שוטף