נושאים לסדר יום, ישיבת ועד מס 8 בתאריך 1/12/19

מזכירות • כניסות

נושאים לסדר יום:
1. יו"ר ועדת נוער - תקציר פעילות
2. דיון וסגירת התקציב השנתי
3. תימחור השימוש במועדון לארועים פרטיים

4. שוטף