לצורך התארגנות חדשה בשיטת איסוף הגזם, נדרשת חלקת אדמה בשטח ב' - פרטים בגוף ההודעה

ארכיון • כניסות

מתוך כוונה של שיפור השירות לתושבים ומתן פתרון חודשי וידוע מראש הוחלט על שינוי שיטת איסוף הגזם:

  1. הגזם יאסף אחת לחודש, ביום הראשון , הראשון בחודש. למעט בתקופת חגים בהם יוזז התאריך, אבל ניידע חודשים מראש.
  2. הגזם ירוכז בחלקה חקלאית תחומה וסגורה בשער וגדר, יתכן ונצטרך לערום אדמה מסביב לשטח, ע"מ להגביר את האכיפה, הכנת התשתית תעשה ע"י הקבלן .
  3. באתר לא תשפך פסולת חקלאית, רק גזם של נוי.
  4. הנגישות לחלקה תהיה עבור קבלן הגזם, אשר יוחתם בחוזה ולא ישפוך גזם אחר למעט של גן יאשיה, לגננים ולמנהלת הישוב.
  5. אחת לחצי שנה ירוסק הגזם לרסק דק ויפוזר בשטחים שיוקצו לכך מראש.
  6. הקבלן מתחייב להחזיר את החלקה כפי שהיתה.
  7. תקופת הנסיון הינה לשנה ולאחר מכן, אם נצליח למסד את התהליך אפשר לסגור שההסכם מתחדש אוטומטית כל שנה עם הודעה מראש של חודשיים משני הצדדים. ההתחייבות מראש למספר שנים בעייתית מאחר ואיננו יודעים איזה רגולציות יוחלו עלינו, חשוב להבהיר שמבחינת הועד, כל עוד הרגולציה וההתקשרות עם הקבלנים עובדת, אין כוונה להחליף שטח מדי שנה.

הועד המוניציפלי מבקש לשכור חלקה ב' של כ-8 דונם, בעלת דרך נגישה למשאית ולטרקטור לאורך כל השנה, ז"א דרך שאינה בוצית בתקופת החורף. השטח צריך להיות קרוב דיו למושב ואינו נגיש למשאיות או עוברי אורח שאינם מהישוב, ע"מ לוודא שהאתר יהיה של גן יאשיה בלבד. התשלום יהיה שנתי מראש של 150$ + מע"מ לדונם, כנגד חשבונית.

אתם מוזמנים להציע הצעות במהלך השבוע הקרוב, בכוונתנו , אם יתאפשר, להפעיל את השיטה כבר ברבעון האחרון של 2016, ניתן לפנות אלי במייל או בטלפונים.

אטי