חיסון כלבים

מזכירות • כניסות

אנו מבקשים להודיע לבעלי הכלבים על חיסון כלבת שיבוצע בגן אישיה בתאריך 07.07.19 בין השעות 09:45-10:15

ע"י הצרכניה.

תודה ויום טוב.