פרוטוקול מס 50 מתאריך 21.5.17

פרוטוקולים מישיבות ועד מקומי גן יאשיה • כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול 50 מתאריך 21-5-17

מצ"ב פרוטוקול