פרוטוקול 56 מתאריך 1.11.17

פרוטוקולים מישיבות ועד מקומי גן יאשיה • כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול 56 מתאריך 1.11.17

ישיבת ועד מקומי מס' 56 מתאריך 01.11.2017

נוכחים:

חברי ועד: ערבה נבו, ליאת פנטי, אבי חיון

משתתפים קבועים: לנה רותם

חסרים: ארז אוריון, אורנית שדה-בנקין, חיים לשם

יו"ר הישיבה: ערבה נבו

רושמת פרוטוקול: לנה רותם

סדר יום:

  1. אישור פרוטוקול 55
  2. סיכום הוצאות ינואר-ספטמבר 2017 ותקציב 2018
  3. אישור תת"ל כביש 444 והרכבת המזרחית שיסללו בקרבתנו
  4. התפטרות נציג הישוב במליאה ובחירות לנציג אחר
  5. "עם הפנים לקהילה" קבלת המענק והתקדמות הפרויקט
  6. הקמת פורום ראשי ועדות וסבב עדכון מהוועדות
  7. שוטף (גן שעשועים, מרכז תשתיות, מרכז החלפת תאורת רחובות לתאורת לד, גן ניצן, מכרז גינון ומכרז גזם)