פרוטוקול ישיבת ועד מס 6 מתאריך 12.8.19

פרוטוקולים מישיבות ועד מקומי גן יאשיה • כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול ישיבת ועד מס 6 מתאריך 12819

מצ"ב פרוטוקול ישיבת ועד מס 6 שנערכה בתאריך 12.8