חופש

מזכירות • כניסות

תושבים יקרים
אני יוצאת לחופש מיום ראשון הקרוב 12/5 עד שישי 17/5, מזכירות הועד המקומי תהיה *סגורה*
במקרים דחופים יש לפנות ליו"ר הועד אבי חיון בטלפון 050-3347711 או לדן בנקין - יו"ר ועדת ביטחון
054-5574107 או לעופרי הרב"ש
בכל נושא ששיך לביטחון
050-2056296

*דואר*
יהיה פתוח כרגיל, תהיה מחליפה