פינוי גזם קרוב - 7/10

מזכירות • 4/10/2018 כניסות

שימו לב

הפינוי הקרוב היה ביום ראשון 7/10

ניתן להוציא גזם מיום חמישי, היום, 4/10