פרוטוקול 19.4.23 - סיכום שנת 2022

פרוטוקולים מישיבות ועד מקומי גן יאשיה • כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול 19.4

פרוטל