פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מתאריך 4.5.21

פרוטוקולים מישיבות ועד מקומי גן יאשיה • כניסות

קבצים מצורפים:

מאזן רבעון ראשון 2021

פרטוקול ישיבת ועד מיום 4.5