מועדי פינוי גזם לשנת 2020

מידע שימושי • כניסות

קבצים מצורפים:

מועדי פינוי גזם לשנת 2020

מועדי פינוי גזם לשנת 2020

*הפינוי יתבצע ביום ראשון, הראשון בכל חודש

05.07.2020 05.01.2020

02.08.2020 02.02.2020

06.09.2020 01.03.2020

04.10.2020 05.04.2020

01.11.2020 03.05.2020

06.12.2020 07.06.2020

בברכה

הועד המקומי