מועדי פינוי גזם לשנת 2019

מידע שימושי • כניסות

קבצים מצורפים:

מועדי פינוי גזם לשנת 2019

מועדי פינוי גזם לשנת 2019

07.07.2019 06.01.2019

04.08.2019 03.02.2019

01.09.2019 03.03.2019

06.10.2019 07.04.2019

03.11.2019 05.05.2019

01.12.2019 02.06.2019

בברכה

הועד המקומי