פרשת - ויקהל

בית כנסת • 28/2/2019 כניסות

קבצים מצורפים:

פרשת - ויקהל

מצורפת פרשת ויקהל

שבת שלום