סדר יום לישיבת ועד מס 2

מזכירות • 7/1/2019 כניסות

סדר יום:

1. אישור תקציב 2019

2. שוטף