שלום לכולם אלו סדורי הישיבה על האוטובוסים ...

מיכל אוריון שגיא • כניסות

שלום לכולם אלו סדורי הישיבה על האוטובוסים היוצאים ליובלים. שימו לב כי אחד האוטובוסים מלא עד אפס מקום ולכן לא נוכל לסייע בהחלפות. נסו ככל שתוכלו להסתדר בינכם לבין עצמכם. שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה. שלכם וועדת חינוך