הודעת המועצה ורשות ניקוז הנחלים

ארכיון • כניסות

רשות ניקוז ונחלים שרון מודיעה כי אין לחצות נחלים ומעברי מים מוצפים,בשום צורה שהיא, קיימת סכנת חיים .

אנו צפויים למשקעים רבים בשעות ובימים הקרובים.

רן פרחי - מפקח רשות ניקוז ונחלים שרון.