סדר יום לישיבת ועד ביום רביעי 18/11

מזכירות • 16/11/2020 כניסות

סדר יום ומצע לישיבת ועד שתיערך בזום

תקציב2021 - אישור תקציב ומעבר להנהלת חשבונות עצמאית
מרכז חברה צעירה - איילת שכטר, יו"ר ועדת חינוך

שוטף