ועדת חינוך

מי מסמן לי את האוכל ?
מי מסמן לי את האוכל ?