סדר יום לישיבת ועד 62

מזכירות • 23/5/2018 כניסות

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול 61

2. חגיגות 70 למושב

3. שמירה מקצועית במקום שמירת תושבים

4. שוטף: מכרז גינון, הנעת מכרז גזם, בחירות, תקנון בית כנסת (יידוע), תיקון כבישים, שוק איכרים