סדר יום לישיבת ועד מס 62

מזכירות • 12/7/2018 כניסות

ישיבת ועד הקרובה תתקיים ביום ראשון 15/7

סדר יום מוצע :

1. גזם שנה הבאה (תחילת מכרז)

2. פינת מחזור

3. שוטף

4. מדב נוער

5. חגיגות 70 לגן יאשיה - הקמת צוות היגוי והובלה