הודעות כלליות - מזכירות

ארכיון • כניסות

קבצים מצורפים:

קריאה להובלת ועדות קהילה וחזות הכפר

גיזום העצים הסתיים, כעת חב. חשמל מבקשת לגזום מעל קו המתח הגבוה.

במהלך חודש אוגוסט נאפיין ונקבע כללים לגיזום, מאחר ואיננו מאשרים גיזום עמוק ו/או כריתת עצי אקליפטוס.

פינוי גזם: יבוצע במהלך ספטמבר – הודעה תצא על תאריך מדויק ואופן האיסוף.

הועד המקומי קיבל החלטה לאיסוף הגזם בשקי ענק ומתן פתרון לגזם גדול. הנושא יבחן שוב לאור

ניסיון והמלצות ישובים אחרים בנושא ודרך הביצוע תובא לידיעת התושבים.

בינתיים, אנא הימנעו מערימות גזם בצידי הכביש והדרך, החום הכבד עשוי לגרום להתלקחות הערימות, כמובן

מעבר לכך שפוגע במראה המושב.

איוש ועדות:

הועד המקומי קורא לאיוש שתי ועדות : ועדת קהילה וועדת חזות הכפר.

מצורפים אפיוני התפקידים. הצעות ניתן להעביר אלי או אל כל אחד מחברי הועד.