פינוי גזם קרוב

מזכירות • 30/1/2018 כניסות

תושבים יקרים

פינוי הגזם הקרוב יהיה ביום ראשון 4/2

אין להניח גזם בתעלות!!!