הודעות לתושבים 18.3

הודעות מועצה אזורית עמק חפר • 19/3/2020 כניסות

קבצים מצורפים:

עדכוני המועצה בענייני קורונה - 18.3

חוזר משרד הבריאות - שאלות ותשובות בתחומי בריאות הסביבה 17.3

שלום רב,

עדכוני המועצה בענייני קורונה – 18.3.2020
מצורף מסמך הכולל עדכונים בהתייחס למציאות המאתגרת החדשה.
המידע מתעדכן באופן יומי באתר המועצה: https://www.hefer.org.il/page_64294

חוזר משרד הבריאות – שאלות ותשובות בתחומי בריאות הסביבה
מצורף החוזר

בתקווה לימים שלווים ורגועים