סדר יום לישיבת ועד מס 9 בתאריך 12.01

מזכירות • כניסות

סדר יום מוצע :

1. קירוי סולארי מגרש כדורסל - מוזמן נדב נחום
2. פניית תושב: תושב דניאל - מבקש לשוחח עם הועד על האופציה של הזזת הבוטקה בשער הכניסה
3. ועדת שמות +מספור בתים לפי משרד הפנים
4. החלפת תחנות הסעה במסגרת פרויקט של משרד התחבורה ותוספת 2 נקודות איסוף לקו 55
5. פסי האטה במושב

6. שוטף