הודעות מזכירות

מזכירות • כניסות

שלום לכולם
מס הודעות חשובות:
1. תושבים אשר שתלו צמחייה בסמיכות לשטח התעלה, מתבקש לדאוג שהצמחייה לא תפלוש לשטח הציבורי ותאפשר הליכה בטוחה על המדרכה ,נסיעה בטוחה בכבישים ומעבר מים שוטף בתעלה.
2. תושבים של רחוב הגפן, מתבקשים בכל לשון של בקשה לא להניח גזם בתחילת הרחוב או ליד הכיכר.
הוצאת גזם תהיה בסמיכות לתאריכי פינוי גזם שמפורסמת באתר http://www.ganyoshiya.com/acH7JJ
תודה רבה