מעוניינים לשכור בית לערב אחד

דניאל עמית • כניסות

מעוניינים לשכור בית עבור אורחים שומרי שבת ליממה אחת: 

12 באוקטובר (ליל שישי ושבת ).

 

דניאל 0525-301111