מודעת אבל - נאוה רון ז"ל

ארכיון • כניסות

קבצים מצורפים:

הודעת אבל - נאוה רון זל

הועד המקומי, ועד האגודה וכל בית גן יאשיה

משתתפים בצערן של טלי, דנה וגיל במות עליהן

אימן נאוה רון ז"ל

הלוויה תתקיים מחר, יום א', 11/09/2016
בשעה 17:00בבית העלמין גן יאשיה-אמץ

יושבים שבעה בבית משפ' רון, בגן יאשיה