פרוטוקול ישיבת ועד מס 11 מתאריך 27.5

פרוטוקולים מישיבות ועד מקומי גן יאשיה • כניסות

קבצים מצורפים:

ישיב ועד מס 11 מתאריך 27

מצ"ב פרוטוקול