תזכורת - אסיפה כללית מס' 03/2016

ארכיון • כניסות

קבצים מצורפים:

הזמנה לאסיפה כללית - ועד האגודה 13.12.2016

בוקר טוב,

תזכורת לחברי האגודה - הערב תתקיים אסיפה כללית - פרטים בקובץ המצורף.

הנהלת האגודה