פרוטוקול ישיבת ועד מס 19 מתאריך 20.12.2020

פרוטוקולים מישיבות ועד מקומי גן יאשיה • כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול ישיבת ועד מס 19 מתאריך 20.12

מצ"ב פרוטוקול