ישיבת ועד מקומי מספר 45

ארכיון • כניסות

קבצים מצורפים:

ישיבת ועד 45 נושאים לדיון

ביום שני 26.12.2016 תתקיים ישיבת וועד מקומי במזכירות בשעה 21.00 מצורף סדר יום