פרוטוקול מס 12 מתאריך 15.6.2020

פרוטוקולים מישיבות ועד מקומי גן יאשיה • כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול ישיבת ועד מס 12 מתאריך 15.6

מצ"ב פרוטוקול