פרוטוקול מס 49 מתאריך 7.5.17

פרוטוקולים מישיבות ועד מקומי גן יאשיה • כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול 49 מתאריך 7-5-17

מצ"ב פרוטוקול