פרוטוקול ישיבת ועד מס 17 מתאריך 18.11.2020

פרוטוקולים מישיבות ועד מקומי גן יאשיה • כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול ישיבת ועד מס 17 מתאריך 18.11

מצ"ב פרוטוקול